Over het NPSO

Waarom een platform voor de ontwikkeling en het gebruik van methoden bij sociaal-wetenschappelijk onderzoek?

Nieuwe ontwikkelingen vragen voortdurend om een herijking van de praktijk van het doen van sociaal-wetenschappelijk onderzoek onder (groepen uit) de algemene bevolking. Daarbij hoort de ontwikkeling en het gebruik van correcte methoden. Er is behoefte aan een overzicht van standaarden, ‘best practices’ en aandachtspunten bij de keuze van een methode. Collegiaal advies en wederzijdse ondersteuning spelen hierbij een belangrijke rol. Het NPSO wil hiervoor een platform bieden.

Waarom een Nederlandstalig platform?

Er is behoefte aan een Nederlands-Vlaams platform dat zich richt op het uitdragen van kennis over het methodologisch verantwoord uitvoeren van grootschalig sociaal-wetenschappelijk onderzoek, vooral ook omdat onderzoeksopzetten en uitvoering vaak specifiek nationale en cultuurgebonden aspecten hebben. We zien daarom uitwisseling op nationaal niveau als een waardevolle aanvulling op internationale bijeenkomsten.

Internationaal zijn er veel mogelijkheden voor (kwantitatief) onderzoekers om elkaar te ontmoeten, waar ze de uitkomsten van onderzoek kunnen presenteren, waar ze ervaringen kunnen uitwisselen en waar ze kunnen discussiëren over nieuwe ontwikkelingen. Die ontmoetingen bieden ook de gelegenheid om nieuwe samenwerkingsverbanden op te zetten. De conferenties van het International Statistical Institute (ISI), Eurostat en de European Survey Research  Organisation (ESRA) zijn goede voorbeelden van zulke platformen. In Nederland en Vlaanderen zijn de ontmoetingsmogelijkheden meer beperkt. De VVS-OR, https://www.videnet.nl/ en de NOSMO organiseren met enige regelmaat bijeenkomsten. Het NPSO is daar een belangrijke en specifieke aanvulling op; naast ontwikkeling van methoden gaat het ook om het gebruik ervan in de praktijk voor beleid en onderzoek.

Voor wie is het NPSO bedoeld?

Het NPSO wil iedereen in Nederland en Vlaanderen samenbrengen die zich bezig houdt met de methodologie van het uitvoeren van grootschalig sociaal-wetenschappelijk onderzoek onder de bevolking. Die methodologen kunnen afkomstig zijn uit de overheid, de universiteiten en andere onderzoeksinstituten en het bedrijfsleven. Het platform vindt het daarbij niet alleen belangrijk dat het tot een uitwisseling van kennis en ervaring komt tussen vertegenwoordigers van de ‘official statistics’, de academia en de marktonderzoekbureaus. We richten ons ook op opdrachtgevers van onderzoek of gebruikers van de onderzoeksbevindingen, zoals beleidsmedewerkers op lokaal of nationaal niveau. Hierbij proberen we zoveel mogelijk handvatten mee te geven die helpen om de kwaliteit van het onderzoek te kunnen beoordelen.

Wat doen we?

Vanaf 2008 organiseren we een vaste, jaarlijkse lezingendag over specifieke thema’s. Daarnaast organiseren we tweemaal per jaar een middag over een specifiek onderwerp. Al deze bijeenkomsten zijn gratis voor deelnemers, en worden gesponsord door de instituten die vertegenwoordigd zijn in het NPSO. Voor de toekomst werken we aan een website met rapporten en artikelen. Ontwikkeling en documentatie van ‘best practices’ voor survey-methodologie. Het NPSO ziet zichzelf als een dynamisch platform. Activiteiten en prioriteiten kunnen, in overleg met de deelnemers, in de loop van de tijd wijzigen. Mocht u interesse hebben om mee te helpen bij het organiseren van een van onze activiteiten, neem dan contact met ons op via het contactformulier.