Vastomlijnde begrippen aan het wankelen: Gender, Etniciteit en Gezinssamenstelling

Thursday, 21 April 2022 - 13:00 tot 17:00

Only registered users can register for an event. Please login or register.

Een aantal vastomlijnde onderzoeksvragen zijn aan verandering onderhevig. De heldere tweedeling voor gender, etniciteit op basis van geboorteland en de samenstelling van het gezin rond huishoudhoofden, soms zelfs nog kostwinner genoemd, is niet altijd meer in overeenstemming met hoe mensen zichzelf zien of hoe ze leven. Verder kunnen dit soort tweedelingen bijdragen aan het in stand houden van een achterhaald en stigmatiserend beeld, zegt ook de Europese Commissie [1]. Dat in Nederland de WRR oproept om afscheid te nemen van de tweedeling Westers en niet-Westers, kan gezien worden als een voorbeeld van het meegaan met de tijd. Tijd voor bezinning, want in hoeverre deugen onze definities en sociodemografische (kern)vragenlijsten nog, en hoe zou het anders kunnen of moeten?
Terwijl we aan de ene kant in onderzoek steeds meer gebruik willen maken van registerdata, zien we aan de andere kant dat de harde feiten niet meer geheel de lading dekken, nodeloos stigmatiserend of kwetsend zijn, en ons wellicht het zicht een beetje ontnemen. In officiële statistieken heeft gender nog vaak maar twee opties, terwijl Facebook overschakelde naar een lijst van 58 opties en vervolgens naar een geheel open zelf-indeling. Als we liever een zelf-indeling van gender meenemen in onderzoek wat zijn dan de implicaties voor rapportage en wegingen? Is geboorteland niet een te gekunstelde manier om etniciteit vast te stellen? Zijn de huidige samengestelde samenlevingsvormen nog wel in simpele indelingen te vatten?
We hopen van een aantal experts op het gebied van gender, etniciteit en gezinsonderzoek antwoorden te krijgen op al deze vragen.

Het programma van de middag, en precieze programma volgt later.

[1] European Union (2021), "Guidance note on the collection and use of equality data based on racial or ethnic origin."

https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/guidance_note_on_the_colle...

Downloads

Geen documenten gevonden

Adres & Locatie

Online - via MS Teams/Webex

Eerstvolgend evenement

Momenteel zijn er geen aankomende evenementen.