Themabijeenkomst 'surveys en beleid'

Tuesday, 22 March 2016 - 14:15 tot 19:00

Only registered users can register for an event. Please login or register.

Survey-data worden door overheden gebruikt om beleid te ontwikkelen of te evalueren, maar ook als thermometer van de maatschappij. Wat is de effectiviteit van overheidscampagnes? Hoe denken mensen over de zorg en veranderingen in de zorg? Hoe denken mensen over maatschappelijk en beleidsrelevante thema's? Voelen burgers zich veilig, en verandert dat met de jaren?

In de loop der jaren zijn er verschillende grote onderzoeken opgezet die deze en vele andere vragen helpen beantwoorden. In deze NPSO bijeenkomst staat de relatie tussen deze surveys en beleidsvorming centraal. Onderzoekers verbonden aan vier grote onderzoeksprojecten gaan in op de opzet en doel van deze surveys maar ook op de implicaties van de resultaten voor beleid.

 

Locatie: SCP/Ministerie van  OCW (t.o.v. Den Haag Centraal Station), Rijnstraat 50  2515 XP Den Haag, Barcelonazaal

Het SCP is gevestigd in het gebouw van het Ministerie van OCW. Bij het ministerie van OCW geldt een legitimatieplicht. Bezoekers kunnen zich legitimeren met paspoort, rijbewijs of identiteitskaart. Medewerkers van andere ministeries kunnen zich legitimeren met hun toegangspas, als die is voorzien van naam en pasfoto.

Programma:

13:15-13:45: registratie en koffie

13:45-14:00 opening dagvoorzitter (Dr. I. Stoop, SCP)

14:00-14:30 R. van Kalmthout (TNS-NIPO)  - Het meten van de effectiviteit van overheidscampagnes door middel van surveys en de implicaties voor beleid

14:30-15:00 Dr. P. Feijten (SCP) -Hervorming Langdurige zorg.

15:00-15:30 pauze (koffie en koekjes)

15:30-16:00 Dr. A. Carton (Studiedienst van de Vlaamse Regering) – Implicaties van de survey Sociaal-Culturele Verschuivingen in Vlaanderen

16:00-16:30 G. Huijgen (I&O Research) en  S. van den Berge (Team Kennis en Veiligheidsbeleving, gemeente Rotterdam) - Veiligheidsmonitor Rotterdam: de inzet van veiligheidsonderzoek bij lokaal beleid

16:30-17:00 discussie en afsluiting dagvoorzitter

17:00-18:00 borrel

Adres & Locatie

Barcelonazaal, ministerie van OCW
Rijnstraat 50
Den Haag
NL

Eerstvolgend evenement

Vooraankondiging NPSO jaarlijkse dag ‘Non-respons en lastig bereikbare groepen’ 12 juni 2024

woensdag, 12 jun, 2024