Sensordata en surveys lezingenmiddag

Monday, 31 October 2022

Only registered users can register for an event. Please login or register.

Aankondiging

Op 31 oktober organiseert het NPSO een lezingenmiddag met als thema: Sensordata en surveys.

In toenemende mate worden er data verzameld met behulp van sensoren, bijvoorbeeld via een app op de mobiele telefoon of een wearable. Deze sensoren leggen gegevens vast over onder meer verplaatsingsgedrag, het functioneren van het lichaam (beweging, slaap, etc.) en het gebruik van het internet (zoekgedrag, informatiegebruik, etc.). Veel van deze gegevens werden nog niet zo heel lang geleden uitgevraagd in vragenlijsten. Omdat respondenten het lastig vinden deze vragen te beantwoorden, leidde dit niet altijd tot goede waarnemingen. Sensorgegevens maken het mogelijk om feitelijk gedrag nauwkeurig vast te leggen. Wat betekent dit voor de surveys die we uitvoeren? Wordt surveyonderzoek er anders, beter of misschien wel overbodig van? Tijdens deze middag staan we stil bij de toepassingen van sensordata in surveys. Verschillende sensoren komen aan bod.

 

Programma

13.00-13.30 Inloop met koffie en thee

13.30-13.45 Opening door Joost Huurman (dagvoorzitter)

13.45-14.15 Gezondheidsmonitoring verrijken met beweegmeters - Caroline Dekkers (GGD Den Haag) en Simone Boerema (GGD Twente)

14.15-14.45 Wij zien wat de mensen zien: longitudinaal sociaalwetenschappelijk onderzoek m.b.v. een plug-in voor social media – Rens Vliegenthart (WUR) en Milan Driessen (I&O Research)

14.45-15.15 Pauze

15.15-16:15 App-ondersteund verplaatsingenonderzoek: actief of passief? – Tim Schijvenaars (CBS), Barry Schouten (CBS) en Mike Vollebregt (CBS)

16:15-16:30 Afsluiting

16:30 Borrel

Adres & Locatie

Centraal Bureau voor de Statistiek
Henri Faasdreef 312
2492 JP Den Haag 

Eerstvolgend evenement

Save the date: Mixed Methods online lezing 18 april 2024

donderdag, 18 apr, 2024 - 13:00 tot 15:00