Online NPSO lezingenmiddag 'AVG en ethiek in survey onderzoek'

Thursday, 29 October 2020 - 14:00 tot 16:15

Only registered users can register for an event. Please login or register.

Op 29 oktober 2020 organiseert het Nederland Platform voor Survey Onderzoek (NPSO) een lezingenmiddag over AVG en ethiek in survey onderzoek. Sinds mei 2016 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht en data verzamelende organisaties kregen tot mei 2018 de tijd zich aan te passen. De AVG heeft de nodige gevolgen gehad voor de benadering van steekproeven in survey onderzoek, de monitoring van bijbehorend veldwerk en de analyse van survey data. Na twee jaar is het tijd om terug te blikken en die gevolgen nog eens onder de loep te nemen. Privacy bescherming is in diezelfde tijd alleen maar relevanter geworden met de geleidelijke opkomst van nieuwe vormen van waarneming zoals sensormetingen via mobile devices, wearables en vaste sensorsystemen, en data donatie via respondenten zelf. Onderliggend aan privacy bescherming is de bredere discussie over ethische normen en grenzen. In de lezingenmiddag wordt daarom ook ingegaan op nieuwe vormen van waarneming en de ethiek en privacy eromheen.

De lezingenmiddag is gesplitst in een sessie met drie lezingen en een vraag-en-antwoordsessie met MOA directeur Wim van Slooten en jurist Alexander Singewald. Deelnemers wordt gevraagd om vooraf vragen en onderwerpen in te dienen voor de vraag-en-antwoordsessie.

De inschrijving is inmiddels gesloten. Toch nog meedoen. Neem contact op via contact@npso.net Een week voor de bijeenkomst ontvangen mensen die zich aangemeld hebben via het veld hierboven via e-mail een uitnodigingslink.

Programma

13:00 – 13:05 Opening
13:05 – 13:30 Ethische aspecten van survey onderzoek
Naomi van Steenbergen (Universiteit Utrecht, Faculteit Geesteswetenschappen, Departement Filosofie en Religiewetenschap)
13:30 – 13:55 Grenzen aan privacy en ethiek in officiële statistiek
Max Booleman (Functionaris Gegevensbescherming CBS) en Menno Pover (CBS, Beleidsstatistiek en Dataservices)
13:55 – 14:20 Differentiële privacy in sociale wetenschappen. Een urgente puzzel
Daniel Oberski (Universiteit Utrecht, Faculteit Sociale Wetenschappen en Gedragswetenschappen, Afdeling Methoden en Statistiek)
14:20 – 14:30 Pauze
14:30 – 15:15 Gevolgen van AVG voor survey onderzoek
Wim van Slooten (directeur MOA) en Alexander Singewald (Legal Counsel Data Protection and Legal Data Strategy)

 

Samenvattingen:

Ethische aspecten van survey onderzoek - Naomi van Steenbergen
Bij surveyonderzoek komen tal van ethische vraagstukken kijken. Zo is het bijvoorbeeld belangrijk de privacy en autonomie van de participant te beschermen. Maar wanneer is dat voldoende gewaarborgd? En wat als het beschermen van deze waarden botst met andere waarden zoals veiligheid? Aan wie is eigenlijk de beslissing wat en hoeveel er precies beschermd moet worden? En maakt het voor de ethische overwegingen nog uit welk doel de dataverzameling dient? Deze lezing houdt een aantal centrale ethische kwesties rondom surveyonderzoek tegen het licht.

Grenzen aan privacy en ethiek in officiële statistiek - Max Booleman en Menno Pover
Volgt binnenkort

Differential privacy in social sciences. An urgent puzzle – Daniel Oberski
(Presentation will be in Dutch)
Accessing and combining large amounts of data is important for quantitative social scientists, but increasing amounts of data also increase privacy risks. To mitigate these risks, important players in official statistics, academia, and business see a solution in the concept of differential privacy. In this opinion piece, we ask how differential privacy can benefit from social-scientific insights, and, conversely, how differential privacy is likely to transform social science. First, we put differential privacy in the larger context of social science. We argue that the discussion on implementing differential privacy has been clouded by incompatible subjective beliefs about risk, each perspective having merit for different data types. Moreover, we point out existing social-scientific insights that suggest limitations to the premises of differential privacy as a data protection approach. Second, we examine the likely consequences for social science if differential privacy is widely implemented. Clearly, workflows must change, and common social science data collection will become more costly. However, in addition to data protection, differential privacy may bring other positive side effects. These could solve some issues social scientists currently struggle with, such as p-hacking, data peeking, or overfitting; after all, differential privacy is basically a robust method to analyze data. We conclude that, in the discussion around privacy risks and data protection, a large number of disciplines must band together to solve this urgent puzzle of our time, including social science, computer science, ethics, law, and statistics, as well as public and private policy.

Gevolgen van AVG voor survey onderzoek – Wim van Slooten en Alexander Singewald

Adres & Locatie

online via Zoom
NL

Eerstvolgend evenement

Vooraankondiging NPSO jaarlijkse dag ‘Non-respons en lastig bereikbare groepen’ 12 juni 2024

woensdag, 12 jun, 2024