NPSO lezingenmiddag over: Surveydata met multi-actordesign

Wednesday, 06 March 2013 - 15:00 tot 19:00

Only registered users can register for an event. Please login or register.

NPSO lezingenmiddag over: Surveydata met multi-actordesign


Individuen maken deel uit van sociale netwerken. Ze zijn verbonden met familieleden, vrienden en collega's. Een breed perspectief waarbij meerdere personen tegelijk in het vizier genomen worden, is een meerwaarde om deze maatschappelijke realiteit in tal van levensdomeinen te ontrafelen. Het survey-onderzoek komt tegemoet aan deze trend door multi-actor data te verzamelen.


Op deze lezingenmiddag stellen we eeen definitie van multi-actordata voor en gaan we na hoe dergelijke data zo optimaal mogelijk verzameld kunnen worden. De tweede lezing toont aan hoe de rijkdom van de multi-actordata in de analyses kan opgenomen worden om een antwoord te bieden aan selectieve uitval. Na de pauze komt de analyse van dergelijke data met complexe surveydesigns aan bid. Valkuilen en nieuwe technieken om deze data te analyseren worden gepresenteerd.

Programma:

12:30 Ontvangst
13:00 Welkom en opening door de dagvoorzitter.
13:15 Inge Pasteels - Universiteit Antwerpen
             "Het verzamelen van representatieve dyadische data: do and don'ts tijdens het veldwerk

14:00 Kim Bastaits - Universiteit Antwerpen
"Controle voor selectieve uitval door gebruik van multi-actordata. Een toepassing in onderzoek naar vaderlijke   betrokkenheid"
14:30 Pauze
14:45 Tim Goedemé - Universiteit Antwerpen
            "De schatting van de steekproefvariantie in het geval van complexe steekproeven"
15:30 Geert Molenberghs - Katholieke Universiteit Leuven
            "De analyse van gestructureerde gegevens uit surveys"
16:30 Slotwoord
16:45 Receptie

Downloads

Geen documenten gevonden

Adres & Locatie

Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW)
Kloveniersburgwal 29
Amsterdam
NL

Eerstvolgend evenement

Vooraankondiging NPSO jaarlijkse dag ‘Non-respons en lastig bereikbare groepen’ 12 juni 2024

woensdag, 12 jun, 2024