NPSO lezingenmiddag AVG en Ethiek in Survey Onderzoek

Friday, 03 April 2020 - 14:30 tot 19:00

Only registered users can register for an event. Please login or register.

NPSO lezingenmiddag AVG en Ethiek in Survey Onderzoek

DEZE BIJEENKOMST IS TOT NADER ORDER UITGESTELD VANWEGE DE UITBRAAK VAN SARS-COV2

organiseert het Nederland Platform voor Survey Onderzoek (NPSO) een lezingenmiddag over AVG en ethiek in survey onderzoek. Sinds mei 2016 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht en data verzamelende organisaties kregen tot mei 2018 de tijd zich aan te passen. De AVG heeft de nodige gevolgen gehad voor de benadering van steekproeven in survey onderzoek, de monitoring van bijbehorend veldwerk en de analyse van survey data. Na twee jaar is het tijd om terug te blikken en die gevolgen nog eens onder de loep te nemen. Privacy bescherming is in diezelfde tijd alleen maar relevanter geworden met de geleidelijke opkomst van nieuwe vormen van waarneming zoals sensormetingen via mobile devices, wearables en vaste sensorsystemen, en data donatie via respondenten zelf. Onderliggend aan privacy bescherming is de bredere discussie over ethische normen en grenzen. In de lezingenmiddag wordt daarom ook ingegaan op nieuwe vormen van waarneming en de ethiek en privacy eromheen.

 

Downloads

Geen documenten gevonden

Adres & Locatie

Centraal Bureau voor de Statistiek
Henri Faasdreef 392
2492JP Den Haag
NL

Eerstvolgend evenement

Save the date: Mixed Methods online lezing 18 april 2024

donderdag, 18 apr, 2024 - 13:00 tot 15:00