Longitudinaal survey onderzoek

Tuesday, 22 May 2012 - 12:30 tot 20:00

Only registered users can register for an event. Please login or register.

Op dinsdag 22 mei organiseert het Nederlandstalig Platform voor Survey Onderzoek een discussiedag over longitudinaal survey onderzoek.

Longitudinaal onderzoek is onderzoek waarbij op steeds dezelfde manier op verschillende tijdstippen, herhaaldelijk metingen plaatsvinden om een ontwikkeling in kaart te brengen. Veel longitudinaal onderzoek wordt uitgevoerd met behulp van vragenlijsten. Hiermee kan bijvoorbeeld worden gemeten hoe stemgedrag in Nederland door de tijd heen veranderd is, maar ook hoe attitudes ten opzicht van bijvoorbeeld immigranten gedurende het leven veranderen. De zuiverste vorm van longitudinaal onderzoek maakt gebruik van panels, waarbij aan dezelfde respondenten op verschillende meetmomenten vragen worden voorgelegd. Maar ook met herhaald cross-sectioneel onderzoek, waarbij aan steeds nieuwe steekproeven dezelfde vragen worden voorgelegd kunnen veranderingen in de tijd gemeten worden.

Longitudinaal onderzoek wordt steeds belangrijker binnen beleids- en marktonderzoek. Tegelijkertijd lopen de kosten op, en wordt het bij panels lastiger om mensen te werven en te behouden voor langdurend onderzoek. Tijdens de landelijke dag van het NPSO zullen verschillende sprekers ingaan op de praktische problemen die er spelen bij longitudinaal survey-onderzoek. Ook werpen we onze blik vooruit: hoe zal longitudinaal onderzoek er in Nederland en Vlaanderen uitzien over 10 jaar? Gedurende de dag is er veel ruimte voor vragen en discussie met het publiek.

PROGRAMMA 

10:30 -  11:00    
Ontvangst, inloop met koffie en thee
 
11:00 -  11:05  
Opening door dr. Jorna Leenheer (CentERdata)  dagvoorzitter
 
11:05 - 11:30
                             

Panels, herhaalde cross-sectionele metingen, cohort studies, en roterende designs. Wat zijn de voor en nadelen van ieder design?
Jan Smit, GGZ-Ingeest, Vrije Universiteit

 
11:35 - 12:05
Veranderende vragenlijsten. Meegaan met de tijd, of tegen elke prijs trendbreuken voorkomen?
Kees Aarts, Universiteit Twente

 
12:05- 12:35
Hoe verandert Nederland? Tijdonderzoek vanaf 1975 tot nu
Marielle Cloin, Sociaal en Cultureel Planbureau

 
12:35 - 13:35  
LUNCH
 
13:35 – 13:45
Activiteiten van het Nederlandstalig Platform Survey Onderzoek
 
13:45 - 14:15
Panel conditionering - leren deelnemers van paneldeelnames?
Vera Toepoel – Universiteit van Tilburg
 
14:15 - 14:45
Het managen van een panel, wat zijn de tools?
Ruben de Groot – Metrixlab

 
14:45 – 15:15
Het documenteren en archiveren van longitudinale gegevens
Marion Wittenberg – Data Archiving and Networked Services

 
15:15 - 15:45
KOFFIE en THEE
 
15:45 - 16:15
De toekomst van online panels. Verschuiving naar sociale communities?
Markus Leineweber – Perspective

 

16:15- 16:45

De toekomst van longitudinaal onderzoek in Nederland. Internet of mobiel? Met behulp van panels of anders?
DISCUSSIE

16:45 - 17:45

BORREL
 

Adres & Locatie

Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW)
Kloveniersburgwal 29
Amsterdam
NL

Eerstvolgend evenement

Vooraankondiging NPSO jaarlijkse dag ‘Non-respons en lastig bereikbare groepen’ 12 juni 2024

woensdag, 12 jun, 2024