Jaarlijkse dag: Survey-onderzoek naar ontwikkelingen in de tijd: longitudinaal panelonderzoek. 8 september 2016

Thursday, 08 September 2016 - 12:30 tot 20:00

Only registered users can register for an event. Please login or register.

In Nederland bestaan heel veel panels. Een van de mooie toepassingen van panels is het volgen van personen door de tijd. Dan kun je onderzoek doen naar de consequenties van verandering in inkomen of gezondheid, naar mogelijke oorzaken van veranderingen in de houding ten opzichte van de politiek en de samenleving, en naar veranderingen in de levensloop binnen personen. Panels waarin deze veranderingen worden gevolgd maken maar een klein onderdeel uit van alle panels in Nederland.

Op deze jaarlijkse NPSO-bijeenkomst  passeert een groot aantal Nederlandse panelonderzoeken de revue. De bijeenkomst is bedoeld een beeld te geven van de longitudinale panels in Nederland, wat de gebruiksmogelijkheden zijn en de problemen die je als panel-onderzoeker tegen komt. Allereerst geeft Jon Burton een presentatie over het grote Britse panel “Understanding Society”. Na de panelpresentaties wordt dieper ingegaan op de vraag wat je met panels kan doen, wat de gedeelde uitdagingen zijn, hoe je panels kan analyseren en waar je rekening mee moet houden.

Op de bijeenkomst zijn de vertegenwoordigers van een groot aantal Nederlandse panels aanwezig. Wij hopen dat deze bijeenkomst zal leiden tot een groter, en misschien ook wel beter gebruik van paneldata.

Locatie: KNAW, Kloveniersburgwal 29, Amsterdam

De aanmelding voor deze lezingendag is inmiddels gesloten

 

Definitief programma:

Dagvoorzitter: Jelke Bethlehem

10.30 – 11.00     Inloop met koffie/thee en cake

11.00 – 11.15     Introductie

11.15 – 12.00     Keynote - Jon Burton (University of Essex). Deze keynote zal in het engels worden gegeven.

12.00 – 13.00     Panel Parade deel 1. In deze parade presenteren belangrijke longitudinale studies uit Nederland en Vlaanderen zich.

Ze gaan in op de belangrijkste vragen die met data uit deze panels kunnen worden beantwoord, de opzet van het panel, de data, en de belangrijke uitdagingen voor de toekomst.

TRAILS - Dennis Raven, Rijks Universiteit Groningen

Yes-onderzoek - Pascale van Zantvliet, Universiteit Utrecht

YOUth onderzoek - Charlotte Onland-Moret, UMC Utrecht

Longitudial Aging Study Amsterdam - Almar Kok, Vrije Universiteit Amsterdam.

                      Mobiliteit Panel Nederland - Sascha Hoogendoorn - Lanser, Ministerie van Infrastructuur en Milie

13.00 – 14.00     Lunch (gratis - wordt verzorgd)

14.00 – 15.00     Panel Parade deel 2:

Arbeidsmarktpanel - Jan Dirk Vlasblom, Sociaal en Cultureel Planbureau

LISS panel - Marika de Bruijne, CentERdata, Universiteit Tilburg

Sociaal Statistisch Bestand - Bart Bakker, Centraal Bureau voor de Statistiek

Tweelingenregister - Dorret Boomsma, Vrije Universiteit Amsterdam

DNB Household Survey - Maarten van Rooij, de Nederlandse Bank

Geven in Nederland - Rene Bekkers, Vrije Universiteit Amsterdam

14.00 – 15.30    Ineke Stoop (Sociaal en Cultureel Planbureau)

  Gebruiksmogelijkheden en uitdagingen van panelonderzoek, samenvatting en discussie

 

15.30 – 16.00     pauze met koffie en thee

 

16.00 – 16.20     Peter Lugtig (Universiteit Utrecht)

   Uitval in longitudinale surveys

16.20 – 16.40     Jurjen Iedema (Sociaal en Cultureel Planbureau)

   Hoe analyseer je paneldata?

16.40 – 17.10     Discussie

17.10 – 18.00     Borrel