Innovatie in survey onderzoek

Monday, 17 December 2012 - 12:00 tot 19:00

Only registered users can register for an event. Please login or register.

In Nederland en Vlaanderen vindt onderzoek plaats naar allerlei thema’s binnen de survey methodologie; van vragenlijstontwerp tot prijsindexcijfers. Dit onderzoek leidt op termijn tot innovatie in de waarneming, verwerking en analyse van surveys. We willen met de lezingendag jonge onderzoekers de mogelijkheid bieden om hun werk aan een breed publiek te presenteren en hun resultaten en plannen te confronteren met de praktijk. In tegenstelling tot andere NPSO bijeenkomsten richt de lezingendag zich dus op het gehele terrein aan survey methodologie. Op de lezingendag zullen 14 "jonge" onderzoekers uit marktonderzoek, overheid en universiteiten hun resultaten presenteren en tegen het licht van de praktijk houden.

Deelname is gratis na het invullen van het aanmeldingsformulier  

Definitieve programma:  

10:00 – 10:30 Registratie met koffie en thee
10:30  - 10:45 Opening door de dagvoorzitter, Annet Scherpenzeel, CentERdata, Universiteit van Tilburg
10:45 - 12:00 Twee parallelle sessies:

Parallel sessie 1:
- Inge Pasteels (universiteit Antwerpen)
- Jorre Vannieuwenhuyze (KU Leuven)
- Thomas Klausch (Universiteit Utrecht)

Parallel sessie 2:
- Daniel van der Palm (Universiteit van Tilburg)
- Joost Kappelhof (Sociaal en Cultureel Planbureau)
- Josine Verhagen (Universiteit van Amsterdam)

12:00 - 13:30 Lunch (wordt verzorgd) met onderzoeksvoorstellen
13:30 - 15:10 Parallelle sessies

Parallel sessie 3:
- Job van den Berg (TNS NIpo)
- Rob Goossens (GfK Belgie)
- Sander Scholtus (Centraal Bureau voor de Statistiek)
- Susanna Gerritse (Universitei Utrecht)

Parallel sessie 4:
- Anina Vercruyssen (Universiteit Gent)
- Deirdre Giesen (Centraal bureau voor de statistiek)
- Koen Beullens (KU Leuven)
- Melania Calinescu (VU Amsterdam)

15:10 -15:25 Pauze met koffie en thee
15:25 -16:10 Paneldiscussie over onderzoeksvoorstellen
Ann Carton (studiedienst Vlaamse Overheid), Bart Bakker (Centraal Bureau voor de Statistiek), Dirk Sikkel (Sixstat) en Yolanda Schothorst (Veldkamp Marktonderzoek).
16:10 -16:30 Terugblik en Aflsuiting - Frans Louwen (GfK)
16:30 -17:00 Borrel

Voor samenvattingen van de presentaties, klik hier

Downloads

Geen documenten gevonden

Adres & Locatie

Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW)
Kloveniersburgwal 29
Amsterdam
NL

Eerstvolgend evenement

Vooraankondiging NPSO jaarlijkse dag ‘Non-respons en lastig bereikbare groepen’ 12 juni 2024

woensdag, 12 jun, 2024