Innovatie in survey-onderzoek

Tuesday, 19 May 2015 - 12:30 tot 19:00

Only registered users can register for an event. Please login or register.

In Nederland en Vlaanderen vindt onderzoek plaats naar allerlei thema’s binnen de survey methodologie; van vragenlijstontwerp tot prijsindexcijfers. Dit onderzoek leidt op termijn tot innovatie in de waarneming, verwerking en analyse van surveys. We willen met de lezingendag jonge onderzoekers de mogelijkheid bieden om hun werk aan een breed publiek te presenteren en hun resultaten en plannen te confronteren met de praktijk. In tegenstelling tot andere NPSO bijeenkomsten richt de lezingendag zich op het gehele terrein aan survey methodologie. Daarnaast willen we met de dag een discussie voeren over sterke en zwakke plekken binnen het onderzoek: waar doen we voldoende en waar laten we mogelijkheden onbenut? We vragen alle deelnemers en presentatoren om met voorstellen te komen voor innovatie in survey methodologisch onderzoek. Deelnemers kunnen op deze ideeën en voorstellen stemmen en in het programma is tijd gereserveerd voor een plenaire discussie.

Programma (meer informatie volgt)

 

09:45 – 10:15

Registratie met koffie en thee

10:15 – 10:30

Algemene opening (plus eerste stemronde)

10:30 – 11:00

Visualisatie van statistische output – Jan van der Laan en Edwin de Jonge (CBS)

11:00 – 11:10

Korte pauze (wisseling van zalen)

11:00 – 12:20

Parallel sessie 1

Parallel sessie 2

 

Arnaud Wijnant (UvT)

Laura Boeschoten (UvT)

 

Job van den Berg (TNS-Nipo)

Lianne Ippel (UvT)

 

Henk Fernee (SCP)

Sander Scholtus (CBS-VU)

 

Babs Broekema (UL)

Susanna Gerritse (UU)

12:20 – 13:10

Lunch

13:10 – 14:30

Parallel sessie 3

Parallel sessie 4

 

Marieke Haan (RUG)

Roline Kamphuis (UvT)

 

Margreet Kerkmeer (Pearson)

Jurian Meijering (LUW)

 

Thomas Klausch (UU)

Anja Boeve (RUG)

 

Oksana Balabay (KUL)

Janine van de Maat (UL)

14:30 – 14:50

Pauze (wisseling zalen)

14:50 – 15:50

Plenaire discussie Innovatie in survey onderzoek (inclusief twee stemrondes)

15:50 – 16:20

Robert van Ossenbruggen (Customer Central)

16:20 – 16:30

Sluiting

16:30 – 17:00

Borrel