Het testen van vragenlijsten

Tuesday, 17 May 2011 - 12:30 tot 20:00

Only registered users can register for an event. Please login or register.

Onderwerp

Op 17 mei 2011 organiseert het Nederlandstalig Platform voor Survey Onderzoek een symposium over het testen van vragenlijsten.

Natuurlijk probeert iedereen volgens de regelen der kunst een vragenlijst te maken. Toch begrijpen respondenten de vragen soms niet, of heel anders dan bedoeld. Hoe kom je daar achter, hoe test je een vragenlijst en hoe kun je de vragen verbeteren.

Acht sprekers uit verschillende disciplines laten zien hoe je ervoor kan zorgen dat je antwoord krijgt op jouw vragen. Er is natuurlijk ook ruimte voor discussie.

De dag begint om 10.30 uur en eindigt omstreeks 17.00 uur met een borrel.
Deelname is gratis, wel van tevoren aanmelden.

PROGRAMMA

10:30-11:00      Ontvangst en koffie

11:00-11:10      Welkom en introductie - Rob Bijl, SCP

11:10-12:00      Het testen en evalueren van vragenlijsten op het CBS - Deirdre Giesen , CBS

12:00-12:30      Online survey methodology and eye tracking: Experiments about respondents’ behavior in 
                             reading e-mail invitations, question understanding and response options
- Lars Kaczmirek
                            GESIS

12:30-12:45      NPSO (wensen: activiteiten en onderwerpen) - Ann Carton , Studiedienst van de Vlaamse
                            Regering / NPSO

12:45-13:45      Lunch

13:45-14:15      Aandachtspunten voor online-vragenlijsten - Jelke Bethlehem CBS/NPSO & Hayo Bethlehem
                            ANWB/webdesign consultant

14:15-14:45     Kwalitatieve en kwantitatieve technieken voor het opsporen van fouten in vragenlijsten -
                             Henk  Foekema TNS-NIPO

14:45-15:15       Vragen stellen zonder vragen op te roepen: Over het belang van heldere taal in Vragenlijsten
                              -   Annette Scherpenzeel CentERdata / Uvt / NPSO & Marcel Verbeek, Einder Communicatie

15:15-15:45       Thee/koffie

15:45 -16:15      SQP: Survey Quality Predictor - William van der Veld, Radboud Universiteit Nijmegen / NPSO

16:15-17.00        paneldiscussie naar aanleiding van vragen

17:00 -17:10      Afsluiting- Rob Bijl, SCP

17:10-18:00       Borrel

Adres & Locatie

Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW)
Kloveniersburgwal 29
Amsterdam
NL

Eerstvolgend evenement

Vooraankondiging NPSO jaarlijkse dag ‘Non-respons en lastig bereikbare groepen’ 12 juni 2024

woensdag, 12 jun, 2024