Discussiemiddag Mixed Mode

Monday, 07 December 2009 - 14:00 tot 17:30

Only registered users can register for an event. Please login or register.

Mixed-mode surveys zijn niet meer weg te werken uit het markt- en beleidsonderzoek in Nederland. De reden voor het doen van mixed-mode surveys is het verbeteren van de kwaliteit van data: mixed-mode enquetes kunnen meer respondenten bereiken, die naar men hoopt ook vaker meedoen door het aanbieden van meerdere modes.
Hoewel iedereen het eens is over het nut en de noodzaak van mixed-mode enquetes, is het niet eenduidig hoe een mixed-mode survey moet worden opgezet en uitgevoerd. Over dit thema willen we discussieren met mensen uit het marktonderzoek, (semi)-overheid en universiteiten. Tijdens de discussiemiddag komen drie thema’s aan bod

1. Hoe een mixed-mode onderzoek op te zetten (het opstellen van een mixed-mode vragenlijst en de moeilijkheden daarbij)
– Inleiding: prof. Dr. Edith de Leeuw; bijzonder hoogleraar methoden inzake panel-onderzoek aan de Universiteit van Utrecht

2. Effectiviteit van mixed-mode onderzoek in het verminderen van coverage en nonresponse errors.
- Inleiding: dr. Barry Schouten en dr. Reinder Banning; onderzoekers bij het Centraal Bureau voor de Statistiek

3. Resultaten uit mixed-mode onderzoek. Hoe deze te evalueren, combineren en presenteren?
- Inleiding: drs. Remco Frerichs; directeur onderzoeksbureau TeamVier

Elk thema zal worden kort worden ingeleid door een spreker en worden geillustreerd aan de hand van een of meerdere voorbeelden. Hierna volgt een discussie met de zaal.
Als voorbereiding voor de discussiemiddag vragen we elke deelnemer om bij aanmelding een vraag, probleem of best practice aan te dragen. Deze bijdrages zullen als basis dienen voor de verschillende discussies.

Downloads

Geen documenten gevonden

Adres & Locatie

Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW)
Kloveniersburgwal 29
Amsterdam
See map: Google Maps
NL

Eerstvolgend evenement

Vooraankondiging NPSO jaarlijkse dag ‘Non-respons en lastig bereikbare groepen’ 12 juni 2024

woensdag, 12 jun, 2024