Data verzameling door middel van smartphones en tablets

Tuesday, 06 November 2012 - 14:30 tot 19:15

Only registered users can register for an event. Please login or register.

Het afgelopen decennium heeft een grote verschuiving plaatsgevonden van traditionele survey methoden, zoals telefonische enquêtes en face-to-face interviews, naar online vragenlijsten. Op dit moment worden web surveys op de pc echter al weer ingehaald door data verzameling via smartphones en tablets. Steeds meer respondenten vullen online vragenlijsten in op hun smartphone in plaats van op de pc. Daarnaast worden steeds meer apps ontwikkeld voor specifieke vormen van dataverzameling, zoals tijdsbestedingsonderzoek, mobiliteitsonderzoek en kwalitatief onderzoek.

Deze NPSO lezingenmiddag laat verschillende ontwikkelingen zien in onderzoek met behulp van smartphones en tablets: onderzoekers van SCP, CBS, TU Eindhoven en TNS NIPO laten hun toepassingen zien en vertellen over de ontwikkeling daarvan, de problemen die ze tegen kwamen en de resultaten.

De powerpoints van deze bijeenkomst zijn te downloaden, zie de bijlagen onderaan deze pagina.

Dagvoorzitter: Remy Bleijendaal (Digital Consultant bij TNS NIPO)

  

PROGRAMMA

12:30 - 13:00      Binnenkomst - koffie en thee 


13:00 - 13:15      Opening door dagvoorzitter


13:15 - 14:00      Het gebruik van GPS in meerweekse verzameling van gegevens over verplaatsingsgedrag en activiteiten.
                          Harry Timmermans - Hoogleraar Urban Science and Systems, TU Eindhoven


14:00 - 14:45      Smart sensing: eerste ervaringen met het meten van mobiliteit met behulp van de smartphone.
                          Marko Roos - Methodoloog bij Divisie Methodologie en Kwaliteit, CBS)


14:45 - 15:15      Pauze


15:15 - 16:00      Kwalitatief onderzoek via de smartphone.                       
                          Demo: Aan de hand van iPads laat Jacqueline de aanwezigen in de huid kruipen van een kwalitatief onderzoeker.
                          Jacqueline van Oosterom - Research Consultant Kwalitatief Onderzoek TNS NIPO


16:00 - 16:45      Het gebruik van Smartphones in Tijdsbestedingsonderzoek:
                          een vergelijking tussen gebruikers en niet-gebruikers. 
                          Henk Fernee - Wetenschappelijk medewerker informatievoorziening SCP


16:45 - 17:15      Discussie en afsluiting

17:15 - 18:00      Borrel
 

Elke spreker heeft 45 minuten: 30 minuten spreektijd + 15 minuten vragen / discussie.


 

 

Adres & Locatie

Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW)
Kloveniersburgwal 29
Amsterdam
NL

Eerstvolgend evenement

Vooraankondiging NPSO jaarlijkse dag ‘Non-respons en lastig bereikbare groepen’ 12 juni 2024

woensdag, 12 jun, 2024