Adaptive survey designs (gedifferentieerde benaderingsstrategieën)

Tuesday, 20 March 2012 - 14:30 tot 19:30

Only registered users can register for an event. Please login or register.

    
Deelname aan deze bijeenkomst is gratis, wel van tevoren aanmelden via het aanmeldingsformulier.

PROGRAMMA

12:30 – 13:00         Inloop, registratie en koffie
  
13:00 – 13:10         Opening – What are adaptive survey designs? - Barry Schouten (CBS)

13:10 – 13:30         Wat er nodig is voor geslaagde adaptive survey designs - Jannes Hartkamp (DESAN)

13:30 – 14:00         How to minimize survey errors in adaptive survey designs? - Melania Calinescu (VU Amsterdam)

14:00 – 14:30         Adaptive  Survey Designs in een online panel: zinvol of niet? - Robbert Zandvliet (TNS-NIPO)

14:30 – 15:00         Pauze

15:00 – 15:30         Aspects of Responsive Design with Applications to the Swedish Living Conditions Survey?
                                  - Peter Lundquist en Carl-Erik Särndal (Statistics Sweden)

15:30 – 16:15         Paneldiscussie

16:15                       Borrel

INHOUD

Gedifferentieerde waarneemstrategieën, in het Engels adaptive survey designs of ook responsive survey designs, gaan uit van de simpele veronderstelling dat verschillende personen of huishoudens verschillend reageren op de designkenmerken van een survey. Bij designkenmerken moet bijvoorbeeld gedacht worden aan de mode(s), de contactstrategie, de aanschrijfbrief en de interviewer. Deze variatie, indien herkend in (historische) survey data, kan benut worden voor een optimalisatie van kwaliteit gegeven budget of andersom van budget gegeven kwaliteitseisen.

De designs zijn in de internationale literatuur in opkomst om drie redenen. Allereerst, heeft het web gezorgd voor de opkomst van een alternatieve, goedkope survey mode. In het ontwerp van een survey is daardoor, meer dan voorheen, een scherpe afweging tussen modes ontstaan. Daarnaast, zorgen meer geavanceerde administratiesystemen en -software voor brede mogelijkheden in monitoring van steekproeven. Deze trend heeft gezorgd voor de focus op proces data, of paradata, in monitoring en sturing van steekproeven. Als laatste motief geldt dat het steeds moeilijker blijkt om responscijfers op niveau te houden.

De designs hebben als ingrediënten kwaliteitsmaten, kostenfuncties, designkenmerken en deelpopulaties. De deelpopulaties worden geïdentificeerd door kenmerken uit steekproefkader, koppeling van registraties of observaties in paradata. Feitelijk wordt voor elke geïdentificeerde deelpopulatie een strategie gekozen zodanig dat budget niet overschreden wordt en kwaliteit optimaal is.

Tijdens de discussiemiddag worden vier presentaties gegeven over dit onderwerp, gevolgd door een discussie met de zaal. Als voorbereiding voor de discussiemiddag vragen we deelnemers om bij aanmelding een vraag, of probleem aan te dragen. Deze bijdragen zullen als basis dienen voor de discussie.

De voertaal zal (bij uitzondering) Engels zijn vanwege de aanwezigheid van buitenlandse gasten

Adres & Locatie

Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW)
Kloveniersburgwal 29
Amsterdam
NL

Eerstvolgend evenement

Save the date: Mixed Methods online lezing 18 april 2024

donderdag, 18 apr, 2024 - 13:00 tot 15:00