Vooraankondiging NPSO jaarlijkse dag ‘Non-respons en lastig bereikbare groepen’ 12 juni 2024

Wednesday, 12 June 2024

Only registered users can register for an event. Please login or register.

Op woensdag 12 juni organiseert het NPSO weer haar jaarlijkse dag, ditmaal rond het centrale thema ‘Non-respons en lastig bereikbare groepen’.

Het doen van (survey)onderzoek en non-respons gaan (helaas) hand in hand. Als we het hebben over (eigenlijke) non-respons dan hebben we het over personen die wel aan onderzoek kunnen meedoen, maar ervoor kiezen dit niet te doen. Tijdens deze dag staan we stil bij non-respons. Hoe groot is het probleem van non-respons? Wat zijn oorzaken voor non-respons? En wat kunnen we er vóór, tijdens en na de dataverzameling aan doen?

Als non-respons selectief is en bepaalde groepen doen minder goed mee, dan kan dit voor vertekening van uitkomsten zorgen. Dit kan niet los worden gezien van de inspanningen die onderzoekers plegen om lastig bereikbare groepen aan onderzoek te laten meedoen. We besteden daarom ook aandacht aan lastig bereikbare groepen. Wat kunnen de experts ons leren als het gaat om het bij onderzoek betrekken bij deze groepen? Kunnen we onze surveys verbeteren, zodat we ook deze groepen bereiken en motiveren? Tijdens de dag worden er zowel lezingen als workshops rondom het thema verzorgd.

Locatie: Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP), Bezuidenhoutseweg 30, 2594 AV,  Den Haag

Het programma en de mogelijkheid tot aanmelding worden op een later moment op de NPSO website geplaatst (www.npso.net).

 

NPSO-leden kunnen zich gratis aanmelden voor evenementen. NPSO-lid worden is gratis. Bent u al lid? Dan moet u eerst inloggen voordat u voor dit evenement kunt registreren. Inloggen of lid worden kan via onderstaande links:

Downloads

Geen documenten gevonden

Eerstvolgend evenement

Vooraankondiging NPSO jaarlijkse dag ‘Non-respons en lastig bereikbare groepen’ 12 juni 2024

woensdag, 12 jun, 2024